De Velduil

De naam De Velduil is in 2019 gekozen na het uitschrijven van een prijsvraag bij de fusie van OBS De Brug en OBS Klavertje Vier.

Basisschool De Velduil is een basisschool. Dit betekent dat de school wordt bezocht door kinderen van ongeveer 4 jaar tot ongeveer 12 jaar. In principe doorlopen de kinderen de school in acht jaar. Elk leerjaar noemen wij een groep. Naast de term ‘groep’ hanteren we ook de term ‘bouw’, waarbij we onderscheid maken tussen de ‘onderbouw’ (groep 1-4) en de ‘bovenbouw’ (groep 5-8).

Ogen
De ogen van De Velduil zijn groot, observerend en hebben een 360o-blikveld
Snavel
De snavel is gebaseerd op het kompas. Een belangrijk instrument om richting te geven. Ook is de snavel nodig voor De Velduil om te communiceren.
Takken
De takken waarop De Velduil rust en overzicht heeft, is in de vorm van een opengeslagen boek ontworpen. Eén van de fundamenten van het onderwijs.

Openbaar onderwijs

De Velduil is een openbare basisschool (obs). Op een openbare school is ieder leerling en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leren leerlingen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Meer informatie over openbaar onderwijs en de kernwaarden die hieraan ten grondslag liggen vindt u op www.openbaaronderwijs.nu/kernwaarden.