Kinderraad

Vanuit onze visie op burgerschap ontwikkelen wij betrokkenheid van onze leerlingen voor onze maatschappij. De school is een veilige oefenplaats hiervoor.

Wij vinden het belangrijk om te horen wat leerlingen vinden van onze school en ons onderwijs. In het kader hiervan zit onze directeur meerdere keren per jaar om de tafel met de Kinderraad. De Kinderraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die ieder één jaar zitting hebben in de raad. De Kinderraad komt bij elkaar om te praten over de ontwikkelingen binnen onze school, zaken die aandacht nodig hebben en dingen die kunnen veranderen. Zij brengen vanuit de eigen groep onderwerpen in bij de kinderraad en koppelen vanuit de kinderraad de informatie terug naar de groep.
De Kinderraad geeft advies aan de directeur, het team, de MR, de overblijforganisatie en de activiteitenraad.