Missie

Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs en daarom zijn wij een school die staat voor het best passende onderwijs binnen onze mogelijkheden, voor de leerlingen van onze school. Wij zijn een school waar iedereen leert.

Visie

Samen met ouders, begeleiden we onze leerlingen naar zelfstandigheid en bereiden wij hen voor op hun toekomst. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking tussen leerlingen, ouders en school. Met elkaar zorgen wij voor een plezierige en veilige omgeving, waar leerlingen en volwassen graag samen komen.

Hoe bereiken wij dat?

Onderwijs op maat

Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijshoeftes van onze leerlingen. Wij hebben deze onderwijsbehoeften goed in beeld en kennen de volgende stap in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Breed aanbod

We hebben een breed aanbod binnen ons onderwijs, naast de kernvakken besteden wij aandacht aan de creatieve-, lichamelijke-, persoonlijke- en sociale ontwikkeling en (leer)vaardigheden. Wij dagen onze leerlingen uit en hebben hoge verwachtingen.

Verschillende werkvormen

Wij bieden veel verschillende manieren van leren aan, zoals: projectmatig werken, spelend leren, onderzoekend leren, (begeleid) inoefenen, automatiseren; zo ontstaat een scala aan leervormen waar en leerlingen en leerkrachen uit kunnen kiezen.

Eigenaarschap

Wanneer leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen resultaten zijn ze beter gemotiveerd om hogere resultaten te halen. Wij begeleiden hen daarbij door kindgesprekken. Een bijvoorbeeld hiervan is een kindgesprek over de weektaak waarbij leerlingen leren om eigen keuzes te maken en eigen leerdoelen te stellen.

 

Leren op De Velduil:

  • Leerlingen leren door te doen, uit te proberen, te spelen en leren van fouten maken en succeservaringen.
  • Motivatie speelt een belangrijke rol om tot leren te komen. Dit kan intrinsiek (betekenisvol) en extrinsiek (zinvol) zijn. De betekenis van hetgeen geleerd wordt en waarom moet duidelijk zijn.
  • Leerlingen hebben behoefte aan autonoom, ieder op zijn eigen manier (‘start ik met taal, of start ik met rekenen ’).
  • Leren doe je soms alleen en soms samen; wij gebruiken hierbij verschillende werkvormen.