Oudervereniging OBS De Velduil

Doel en ambitie

Het doel van de oudervereniging (ov) is het ondersteunen van de school bij het organiseren van extra activiteiten voor de leerlingen, en het ontlasten van de docenten. Op deze pagina leest u daar meer over. Soms heeft u vragen over beleidszaken of wilt u verbeterpunten aangeven, daarvoor verwijzen wij u naar de medezeggenschapsraad.

De oudervereniging is betrokken en verbonden bij de school en heeft de ambitie om voor àlle kinderen de schooltijd mooier en kleurrijker te maken. Door samen met het team, plezier en feest te brengen in de school.

Activiteiten

De volgende activiteiten worden door de oudervereniging georganiseerd:

  • Sinterklaas

  • Kerst

  • Verkleedfeest

  • Pasen

  • Koningsdag

  • Schoolreisje

  • Avond4daagse

  • Afscheid groep 8: musical en kamp

In de agenda van school kunt u terugvinden wanneer deze activiteiten plaatsvinden.

Werkwijze

De oudervereniging ontmoet en vergadert 6x per jaar. In die vergadering wordt er vooruit en teruggeblikt op de geplande activiteiten. Tijdens die vergadering is ook een docent van school aangesloten. De oudervereniging heeft een bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Aan het begin van ieder schooljaar worden commissies samengesteld voor elke activiteit. Deze commissie is, samen met een of meerdere docenten, verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteit en de kosten. Naast deze verantwoordelijkheid is het fijn om betrokken te zijn bij school en maken we er zelf ook een gezellige bijeenkomst van, waar ouders elkaar onderling ontmoeten.

Hulpouders

De oudervereniging kan niet zonder hulpouders. Hulpouders zijn ouders die een activiteit ondersteunen en helpen op school. De oudervereniging doet via Social Schools oproepen waar hulp nodig is. Leuk als u komt helpen! Het plezier zien van de kinderen en een bijdrage leveren in school zijn waardevol. Soms komt het voor dat er meer hulpouders zijn aangemeld dan nodig, we verdelen dan in overleg met de docenten de taken. 

Kosten

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij eenmaal per schooljaar om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemaakte begroting. Wij sturen daarna een verzoek naar alle ouders om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Jaarlijks controleert de kascommissie de financiën. Kinderen worden nooit uitgezonderd van deelname van de activiteiten.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage, ontvangen wij ook geld vanuit Oud Papier Actie (OPA). Vrijwilligers halen namens de school oud papier op voor de gemeente (blauwe kliko), waarvoor wij een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding geeft de mogelijkheid om naast bovenstaande activiteiten een aantal extra’s te financieren. De oudervereniging stemt samen met de OPA-coördinator af waar dit geld aan besteed kan worden, denk aan: nieuwe leesboeken, (buiten)spellen voor de hele school. 

Meer informatie

Bent u ook enthousiast geworden om een bijdrage te leveren binnen de oudervereniging en zo een belangrijk steentje bij te dragen in de schooltijd van kinderen, neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard zijn wij ook te benaderen voor andere vragen rondom activiteiten of voor meer informatie: ovdevelduil@oo-h.nl