Voltijds hoogbegaafdenonderwijs

Op onze school vinden wij het belangrijk dat ook hoogbegaafde leerlingen onderwijs krijgen waar ze het meeste baat bij hebben.
Dat kan betekenen dat deze leerlingen voldoende hebben aan ons verrijkingsprogramma in de reguliere groepen of toch een andere vorm van onderwijs nodig hebben. Naast het reguliere onderwijs bieden wij daarom ook voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze vorm van onderwijs is er sinds 2013. Wij spreken op De Velduil over piramide onderwijs.

Waarom piramide onderwijs?

Sommige leerlingen komen binnen het reguliere lesprogramma niet of nauwelijks tot leren. Door het programma aan te passen aan de leerbehoeftes van onze hoogbegaafde leerlingen dagen wij ze uit zichzelf verder te ontwikkelen.

Wij bieden daarom aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1 t/m 3 een verrijkend programma. 
Daarnaast hebben wij vanaf groep 4 een verrijkend programma en meerdere groepen met piramide onderwijs.

 

Hoe organiseren we het piramide onderwijs?

De groep

In de ochtenden volgen de leerlingen onderwijs in groepen van maximaal 22 leerlingen met gelijkgestemden onder begeleiding van gespecialiseerde leerkrachten.

Aanpak 

Door middel van voortoetsen wordt er voor elke leerling bepaald welke lesstof van de basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) aangeboden moet worden. Het uitgangspunt blijft dat de einddoelen van groep 8 gehaald worden.

Naast de basisvakken wordt gewerkt met verrijkingsmateriaal. Er is hierbij vooral aandacht voor het leren van executieve vaardigheden, zoals; planning, taakaanpak, oplossingsvaardigheden en het zogenaamde 'leren-leren'.

Eén dag per week is er aandacht voor andere vakken, zoals Spaans, programmeren, filosoferen, enz. Deze verbredende vakken worden steeds in een periode van ongeveer 8 weken aangeboden, door leerkrachten die in verschillende onderwerpen gespecialiseerd zijn.

Integratie

In de middagen worden de piramide groepen en de reguliere groepen van hetzelfde leerjaar gemengd. Hierdoor hebben de leerlingen niet alleen met gelijkgestemden te maken. Ze maken kennis met leerlingen met andere talenten. Zo blijft integratie gewaarborgd.