Voltijds hoogbegaafdenonderwijs

Op onze school vinden wij het belangrijk dat ook hoogbegaafde leerlingen onderwijs krijgen waar ze het meeste baat bij hebben.Dat kan betekenen dat deze leerlingen voldoende hebben aan ons verrijkingsprogramma in de reguliere groepen of toch een andere vorm van onderwijs nodig hebben. Naast het reguliere onderwijs bieden wij daarom ook voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze vorm van onderwijs is er sinds 2013. Wij spreken op De Velduil over piramide onderwijs.

Waarom piramide onderwijs?

Sommige leerlingen komen binnen het reguliere lesprogramma niet of nauwelijks tot leren. Door het programma aan te passen aan de leerbehoeftes van onze hoogbegaafde leerlingen dagen wij ze uit zichzelf verder te ontwikkelen.

Vanaf groep 4 bieden wij een voltijds programma voor hoogbegaafde leerlingen met ons piramide onderwijs.

Hoe organiseren we het piramide onderwijs?

De piramidegroep

Onze leerlingen volgen onderwijs in groepen van maximaal 22 leerlingen met gelijkgestemden onder begeleiding van gespecialiseerde leerkrachten.

Aanpak 

In het weekprogramma werken we met de basisstof en verrijkingswerk. Deze basisstof wordt door de leerkracht compacter aangeboden, omdat de hb-leerling grotere denkstappen kan maken en weinig herhaling nodig heeft. Dit basisaanbod wordt afgestemd op wat individuele kinderen nodig hebben. Daarnaast wordt er een uitgebreid verrijkingssaanbod voor de hb-leerling verzorgd. De inhoud en werkwijze staan beschreven in het groepsplan, gemaakt door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider. Dit plan wordt gemaakt n.a.v. de ondersteuningsbehoefte en opbrengsten van de groep en de individuele leerling. Zodat elke kind een aanbod krijgt wat bij hem of haar past. 

Naast de basisvakken wordt gewerkt met verrijkingsmateriaal. Er is hierbij vooral aandacht voor het leren van executieve vaardigheden zoals; planning, taakaanpak, oplossingsvaardigheden en het zogenaamde 'leren-leren'.

Het verrijkingsprogramma bestaat o.a. uit RekenXL, Vooruit!, Spaans, programmeren en de hb-projecten van Plusjeklas. Het verrijkingsaanbod is een vast onderdeel van ons weekprogramma.

Integratie

De kinderen uit de hb-groepen spelen dagelijks buiten met de kinderen van de reguliere groepen. Daarnaast zijn er regelmatig creatieve- en sociale activiteiten waarbij onze piramide kinderen samen met de kinderen uit de reguliere groepen samenwerken en spelen. Hierdoor hebben de leerlingen niet alleen met gelijkgestemden te maken. Ze maken kennis met leerlingen met andere talenten.