Stichting Openbaar Onderwijs Houten

Obs De Velduil valt onder het gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). Het bovenschools management is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw Annelies Smits. Het College van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit 5 leden bestaat. Meer informatie over Stichting OOH, haar visie, kernwaarden en contactgegevens vindt u op www.oo-h.nl