Onze school is met locatie Eggeveld tijdelijk verhuisd naar locatie Korenmolen 2, zo gauw de nieuwbouw is gerealiseerd zullen we samen met locatie Beverakker en Korenmolen onze nieuwe school betrekken. Verwachting is, dat dit medio november 2025 zal zijn.