Op deze pagina kunt u informatie vinden over de nieuwbouwplannen en de stand van zaken van die plannen. Hieronder vindt u het meest recente verslag van de informatieavond met omwonenden. In de rechterkolom vindt u de informatie over eerdere bijeenkomsten. 

Voor informatie over de aanvraag Omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de

Gemeente Houten, Afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)
Nathalie van Hal
gemeentehuis@houten.nl
030 6392611