Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een actieve en betrokken medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel de ontwikkeling van de school verder vorm te geven. Onze MR bestaat uit drie ouders (‘oudergeleding’) en drie leerkrachten (‘personeelsgeleding’). De raad vergadert 5-6 keer per schooljaar, waarbij de directeur regelmatig aanwezig is. De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten door op kritisch positieve wijze mee te denken over goed onderwijs en een goede organisatie. De raad heeft adviesrecht. Voor bepaalde besluiten en veranderingen geldt instemmingsrecht.

Ouders zijn van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen (graag vooraf aanmelden via velduil.mr@oo-h.nl).